Общество

Собрание акционеров "Океана"

Медіа-центр заводу «Океан» повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 5\2012 від 20 березня 2012 р.) ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (далі — Товариство) 18 травня 2012 р. о 10 годині 30 хвилин за місцевим часом відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі — Збори). Збори відбудуться за адресою: Україна, м. Миколаїв, Заводська площа, 1, конференц-зал ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (І поверх заводоуправління). Реєстрація учасників відбуватиметься за переліком акціонерів, складеним станом на 14 травня 2012 р.

Порядок денний Зборів

1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії.

2. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

6. Про відміну усіх внутрішніх положень Товариства. Затвердження нових внутрішніх положень Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання нових членів Наглядової Ради Товариства.

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12. Про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть здійснені Товариством та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

14. Про розірвання договору про відкриття рахунків у цінних паперах з Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та визначення дати припинення дії договору. Визначення дати обліку, на яку попередній зберігач має скласти обліковий реєстр акціонерів для передачі його новому зберігачу. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо внесення змін до дати припинення дії договору про відкриття рахунків у цінних паперах з Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та дати обліку, на яку попередній зберігач має скласти обліковий реєстр акціонерів для передачі його новому зберігачу, при необхідності.

15. Про обрання нового зберігача для відкриття рахунків у цінних паперів Товариства, затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах у обраного зберігача, визначення уповноваженої особи на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.

Ви маєте право взяти участь у Зборах особисто або через свого представника шляхом видачі відповідної довіреності будь-якій особі, обраній на ваш розсуд.

Реєстрація учасників Зборів здійснюватиметься за вказаною вище адресою в день проведення Зборів з 7 години 30 хвилин до 10 години 10 хвилин за місцевим часом. Акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт.

Вашому представнику необхідно мати належним чином завірену довіреність на право участі та голосування на Зборах, а також паспорт. Повноваження представника — посадової особи акціонера, який є юридичною особою, на участь та голосування на Зборах повинні підтверджуватися оригіналами або нотаріально засвідченими копіями або виписками з установчих (-ого) документів (-а) такого акціонера і документом, що свідчить про призначення (обрання) цієї особи на посаду, яка дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного Зборів, у паперовій формі, за адресою: Україна, м. Миколаїв, Заводська площа, 1 (офіс 805) у робочі дні з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин. Також, за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо зміни порядку денного Зборів не пізніше, ніж за 20 днів до зазначеної вище дати скликання Зборів, а щодо кандидатур в члени Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до зазначеної вище дати скликання Зборів.

Зазвірську Н.В. призначено відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного Зборів.

Довідки за тел.: (0512) 67-62-43, 066 767 15 38 e-mail Nadejda.Zazvirskaya@shipyard-okean.com — Правління Товариства

Читайте новини першими

Связанные статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button