Общество

Розвиток «зеленої» енергетики України: перспективи та застереження з огляду впливів на довкілля

Розвиток ВДЕ дозволить зменшити негативний вплив традиційних джерел енергії

Розвиток відновлювальних джерел енергії є важливою складовою сталого розвитку нашої країни. Разом з тим, будь які енергетичні об’єкти мають негативний вплив на довкілля та соціальне середовище. Використання екосистемного підходу до проектування, будівництва, експлуатації та виведення з експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі «зеленої» дозволить мінімізувати ймовірні впливи та екологічні й соціальні ризики.

На жаль, через ряд причин, зокрема, великої кількості міфів в Інтернеті про небезпеку ВЕС та СЕС, безсистемний підхід до проектування даних об’єктів та відсутність налагодженої комунікації між владою та громадами, суб’єктом-господарювання та громадами призводить до конфліктів та громадського спротиву будівництва об’єктів ВДЕ. Вирішення цієї проблеми можливе через звичайне дотримання національного законодавства, зокрема, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», та Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», якими передбачено громадські слухання та громадські обговорення планованої діяльності, а також роз’яснювальна робота в громадах та комплексна оцінка ймовірного впливу на довкілля ще на етапі проектування.

Розглянемо екосистемний підхід на прикладі вітроенергетики. 

Можна виділити наступні недоліки та обмеження вітроенергетики.

Географічні обмеження:

 • необхідність розташування установок у певних районах із високою інтенсивністю вітру.
 • необхідності виведення з експлуатації земель, які могли б бути використані під інші види господарської та природоохоронної діяльності. Але витрати землі на вітрові електростанції є набагато меншими, ніж на електростанції традиційних типів.

Економічні недоліки: 

 • відносно високі питомі інвестиції у вітроенергетичні проекти в порівнянні з традиційними галузями енергетики, що працюють на викопному паливі.

Екологічні недоліки:

 • шумові впливи;
 • вплив на птахів, кажанів, деяких інших видів тварин;
 • стробоскопічний ефект у північних регіонах.

При цьому основні критерії відбору ділянки для встановлення вітроенергетичних установок повинні включати:

 • наявність високого вітрового потенціалу на майданчику;
 • — безпечність планованого будівництва для населення;
 • — безпечність планованого будівництва для флори, фауни, птахів, об’єктів природно-заповідного фонду, історичних обєктів, та інших компонентів довкілля.

При цьому, рекомендації щодо встановлення ВЕУ (відстані) за екосистемним підходом є:

 • відстань від ВЕУ до населенних пунктів рекомендується не менше 1 км
 • відстань від ВЕУ до природозаповідних земель рекомендується не менше 3-4 км
 • відстань від ВЕУ до скважин (водозабору) не менше 2-3 км

Дослідження в рамках ОВД за екосистемним підходом до будівництва обєктів ВДЕ включає дослідження:

 • розвитку небезпечних геологічних явищ;
 • локальних змін клімату і мікроклімату;
 • забруднення вод і ґрунтів;
 • втрат сільськогосподарських площ;
 • впливу на обєкти культурної спадщини;
 • знищення рослинного покриву в процесі будівництва;
 • зміни ареалів існування флори і фауни та зменшення їх популяцій;
 • загибелі птахів та кажанів від ротора ВЕУ та ЛЕП;
 • впливів на об’єкти природно-заповідного фонду;
 • фрагментації та зміни звичного вигляду ландшафту;
 • стробоскопічного ефекту;
 • підвищення рівня шуму та інфразвуку;
 • електромагнітного випромінювання ВЕУ та ЛЕП;
 • вібрації;
 • забруднення повітря;
 • утворення відходів.

Розвиток ВДЕ в Україні з дотриманням екосистемного підходу та національного законодавства, з оптимальним вибором ділянок для будівництва об’єктів ВДЕ, використанням наряду з ВЕС та СЕС біогазових установок, акумулюючих батарей для балансування та енергоефективних технологій дозволить зменшити негативний вплив традиційних джерел енергії, поступово виводити з експлуатації атомні енергоблоки, термін нормативної та понаднормативної експлуатації яких закінчується, та впроваджувати дійсно чисту та зелену енергетику, залишаючи важливі не відновлювальні та дефіцитні природні ресурси з запасом для майбутніх поколінь.

Тимченко Інна, Національний екологічний центр України

Связанные статьи

Один комментарий

 1. Можно добавить к этому научному труду, что цена одного коловата этой энергии 7 гр
  И в ближайшее время мы так и будем платить. А плохая традиционная электроэнергия, дешевая, пойдет на экспорт.
  Это сейчас пропихивает «меценат» Ахметов. Им движет, исключительно, любовь к Украине.

  10
  1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button