Экономика

ВАКАНСІЇ: Миколаївська міська рада шукає директорів комунальних підприємств

Миколаївська міська рада оголошує про початок прийняття документів на заміщення посад:

директора КП «СКП Гуртожиток» (м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 55а, тел.240217);

директора ЖКП «Південь» (м. Миколаїв, вул. А.Олійника, 9а, тел.244131);

директора КЖЕП «Зоря» (м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 55а, тел.240217);

директора КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва» (вул.Адмірала Макарова, 7, тел. 472526)

директора КВП з організації харчування в навчальних закладах (вул. Генерала Карпенка, 49 тел 343137);

директора МКП «Миколаївводоканал» (вул. Чигрина, 161, тел.244156);

Кандидатом на керівну посаду може бути особа, яка:

1) має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за відповідною галуззю знань або повну вищу освіту за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право»;

2) має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності, або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 3-х років;

3) володіє державною мовою;

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

5) щодо якої відсутні наступні обставини:

— рішення суду про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною;

— судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або накладення протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

— притягнення на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

— позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною господарською діяльністю відповідно до вироку суду, що набрав законної сили;

— безпосередня підпорядкованість, у разі призначення, особі, яка є близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

Особам, які претендують на зайняття вказаної керівної посади, необхідно надати наступні документи:

1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в т.ч. у разі зміни) та по-батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в т.ч. на виборчих посадах), членство у політичних партіях, у т.ч. в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) дві фотокартки кандидата розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях;

5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

6) копію заповненої частини трудової книжки;

7) копію військового квитка;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції і протидію корупції»;

9) пропозиції з управління підприємством – конкурсні пропозиції. Пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

— детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

— заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

— обсяг надходження коштів до бюджетів;

— пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

— пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

10) інші матеріали на розсуд кандидата.

Документи приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 371, з 9:00 до 12:00 (понеділок-четвер). Номер телефону для довідок: (0512)37-09-55.

Связанные статьи

Один комментарий

  1. Декларацию о доходах нужно опубликовать народу !Чтобы все видели с чем они приходят и с чем будут через год…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button