Общество

Мрієте бачити свою дитину розумною, життєрадісною і успішною у житті? Долучайтеся до проекту «Інтелект України»!

УВАГА!!! Часу для зарахування дитини до класу
за програмою проекту «Інтелект України»

залишилось дуже мало!

7 — 8 квітня у складі великої делегації (але з Корабельного району Миколаєва там були педагоги лише з двох навчальних закладів) представники ЗОШ № 29 — директор школи (вчитель історії) Лариса Грицюк і ЗДВР (вчитель початкових класів) Любов Рідкоборода — в рамках науково-практичного семінару «Системи початкової освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» відвідали Харківську гімназію № 169.

В закладі вже декілька років поспіль діти початкових класів навчаються за програмою проекту «Інтелект України» і демонструють приголомшливі результати. Окрім того що майже всі учні показують високий рівень знань, наші педагоги були вражені креативністю мислення, творчими ідеями, патріотизмом, вмотивованістю до навчання дітей, які приймають участь у Проекті.

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 з 2016-2017 н.р. розпочинає впроваджувати науково-педагогічний проект «Інтелект України».

Він реалізується в початковій школі на базі державних програм із різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп`ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за Проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, уміють працювати з інформацією.

Запрошуємо всіх батьків, які мріють бачити свою дитину інтелектуально розвинутою, творчою, активною, життєрадісною і успішною у житті, записатись у 1-й клас (2016-2017 н.р.), який буде працювати за програмою проекту «Інтелект України».

УВАГА!!! Часу для зарахування дитини до класу за програмою проекту «Інтелект України» залишилось дуже мало (бажаючих будуть зараховувати до 20 квітня).

Зарахування дитини до 1 класу за проектом «Інтелект України» буде здійснюватися відбірковою комісією (соціальний педагог, практичний психолог, двоє вчителів початкових класів) за допомогою тестування, на якому будуть присутні дитина і її батьки. За підсумками тестування 25 учнів з найвищими показниками будуть зараховані до 1-го класу.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами: 25-23-30, 25-23-60, (093)0623841 — директор школи № 29 Лариса Анатоліївна Грицюк.

Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України» — впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді.

У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

— розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;

 

— сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;

 

— вільно спілкуватися іноземними мовами;

 

— сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»);

 

— сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаємося разом»).

У 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових, найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв`язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об`єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці «Читання» діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці «Я і Україна» вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам`ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач.

Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров`я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов`язкових уроків фізичної культури, кілька разів упродовж кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект «Інтелект України» рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з 16 регіонів України: Київської, Харківської, Дніпропетровської та ін. навчаються за Проектом.

Популярні питання:

Чи зможуть діти, які навчались у молодшій школі в експериментальних класах, нормально адаптуватися до навчання за стандартною програмою у середній школі? Планується поширення проекту на середню та старшу школу?

Поширення програми на середню й старшу школу є обов`язковою умовою реалізації проекту «Інтелект України». У кожній школі, яка є учасником науково-педагогічного проекту, школярі зможуть продовжити навчання за програмою «Інтелекту України» до випускного класу. У випадку ж переходу дитини з проектного класу до іншого, в т.ч. через сімейні обставини, переїзд тощо, дитина легко зможе увійти в навчальний процес і навіть з певною ймовірністю матиме переваги, використовуючи набуті навички та вміння.

Хто зможе замінити вчителя експериментального класу на час її хвороби або відсутності з інших причин? Наскільки повноцінною може бути така заміна?

У разі відсутності вчителя на декілька днів, його зможе замінити будь-який інший учитель, а у випадку, коли передбачається відсутність на довший період, той вчитель, який його заміняє, проходить спеціальну підготовку з викладання предметів по програмі «Інтелект України».

Як дитина, що була відсутня в школі понад місяць через хворобу, може наздогнати однокласників за програмою «Інтелект України»?

При навчанні за будь-якою програмою, пропуск дитиною занять понад місяць є серйозною проблемою, для подолання якої необхідна допомога як вчителя, так і батьків. За можливості занять вдома, учень забезпечується необхідними навчальними матеріалами, в тому числі, засобами наочності, дисками. Батьки, які перебувають з дитиною вдома, отримують консультацію вчителя. Після одужання учня учитель зобов`язаний приділити особливу увагу дитині з тим, щоб вона наздогнала своїх однокласників.

Яка вартість навчання дитини в проектному класі?

Вартість усіх навчальних матеріалів для однієї дитини становить 195 грн. на місяць (в вартість входять 12 зошитів, які висилаються учню кожного місяця для роботи на уроці, зошити замінюють підручники). Вартість матеріалів не підвищувалася кілька років і підвищення не планується. Перепідготовка вчителя і саме викладання відбувається за рахунок Проекту.

За чий рахунок встановлюється телевізор у проектному класі?

Телевізор, як і в переважній більшості класів всіх шкіл, купують батьки. Єдина відмінність у тому, що телевізор у проектному класі офіційно є інструментом навчання і тому розміри діагоналі, місце розташування, частота і час його використання на уроках суворо регламентовані з урахуванням санітарних норм та рекомендацій науковців — медиків, що працюють у проекті.

Чи навчаються діти роботі на ПК у першому класі? Якщо так, то як саме проходять заняття? Якщо ні, то з якого класу передбачені уроки інформатики?

У першому класі робота з комп`ютером не передбачається. З другого класу вже планується введення дисципліни «Сходинки до інформатики». Діти займатимуться в підгрупах, вивчатимуть принципи роботи з інформацією, повідомленнями, даними, навчаться елементарних операцій з текстами й графічними об`єктами, роботи в Інтернеті й з електронною поштою, створенню невеликих презентацій та інше. Передбачається один урок на тиждень з безпосередньою роботою на ПК не більше 15 хвилин за урок.

Связанные статьи

3 комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button